Keskin Millet Bahçesi

Mimari ve Peyzaj Mimari Tasarımı ve Uygulama Projesi

Konum: Keskin, Kırıkkale

Tasarım Tarihi: Ağustos – Ekim 2020

Toplam Alan: 27.302 m²

“İKONİK BİR TASARIM YAKLAŞIMI”

Kırıkkale Kesikn’de bulunan millet bahçesi proje alanı, uzun ince ve 11 m kot farkını bünyesinde bulunduran karakteristik bir yapıya sahiptir. Parsel formu ve kot farkı projedeki genel kurgunun şekillenmesinde ana rolü oynamıştır. Projedeki fonksiyonların yerleşimi topografyaya uyumlu ve tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde kurgulanmıştır.

Aktivite alanları, kot farkları ile daha zengin ve zarif bir silüet etkisi yaratmıştır.

Mevcut halinde hiçbir ağaç bulunmayan parselde, kuzeyde, güneyde ve ortada olmak üzere üç meydana bağlanan ana promenat geniş yeşil alanlarla sarılmıştır.

ABDALLIK

“Göçebe, gezgin” anlamına gelen topluluklara abdal denir. Kırıkkale-Keskin yöresinde Türkmen/Abdal kültürü vardır. Keskin ilçesinin Hacıali Obası köyünde 1930 yılında dünyaya gelen Hacı Taşan Kırıkkale ve ülkenin en önemli abdallarından biridir. Kendine özgü saz ve söyleyiş tavrıyla yörede tanınır. O da diğer abdallar gibi geçimini düğünlerde saz çalıp türkü söylemekle kazanmıştır. Bu nedenden dolayı tasarım programının içine yerel kültürün devamlılığının sağlanması için kültür evi tasarlanmıştır.

DOKUMA SANATI

Kırıkkale dokumacılık sanatı olarak; çuval, heybe, kilim ve yaygı gibi örneklere rastlanmaktadır. Çuvallar buğday, un gibi malzemelerin saklanması için kullanılırken yaygı örneklerinin ise duvarda veya yastık yüzü olarak kullanıldığı görülmektedir. Genellikle çuvallarda cicim, yaygılarda kilim tekniği görülmektedir. Dokuma sanatından yola çıkılarak promenand yolda bulunan arkadlarda kumaş kullanılmıştır.

Orta ana aks üzerinde topoğrafyaya uyumlu yapılar, ana yürüme yolu, doğusunda ve batısında farklı fonksiyonlar ve izohipslerin devamlılığını sağlayan yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları düzenlendi. Topoğrafyanın bize verdiği eğimlerden referans alan bir ana promenat oluşturulmuştur. Bu ana promenat parseli uzun kenarından 2 ana girişle birbirine bağlamaktadır. Bu ana aks üzerinde de çeşitli aktivite alanları yaratılarak erişilebilirlik sağlanmıştır. Mimari yapılar; arazi eğimine oturtularak yerleştirilmiştir ve doğal eğime uygun olması sağlanmıştır. Yapı-arazi ölçek ayarına dikkat edilerek parkın genelinde yeşil doku sağlanmıştır. Yapılar farklı perspektif açılarda konumlandırılmıştır.

Proje Çeşitliliği

"Zamansız ve Yenilikçi Tasarımlar Yaratma Tutkumuzu Keşfedin"