Akyurt Gastronomi Merkezi

Kentsel Tasarım, Mimari ve Peyzaj Mimari Tasarım Projesi

Konum: Akyurt, Ankara

Tasarım Tarihi: Ağustos – Ekim 2021

Toplam Alan: 56.271 m²

“GASTRONOMİK ODAK”

Ankara, Akyurt ilçesinin merkezinde bulunan yapı adasını, bulundurduğu yapılarla birlikte iyileştirerek gastronomiye ilişkin restoran ve kafelerle yeniden işlevlendirerek bir sağlıklaştırma projesi oluşturulmuştur. Projenin hedefi yerel kültürün değerlerini gastronomi yoluyla ortaya çıkarmak, yerel halkı sürdürülebilir üretime teşvik etmek ve bölgeye kimlik kazandırmaktır. Mimari ve açık alan tasarımı ile iyileştirilen proje alanı, kullanıcı kitleyi arttırarak bölgede daha aktif bir kullanıma teşvik etmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tüm proje sınırlarındaki yollar, alanlar ve yapı cephelerinde yeşil dokunun devamlılığı sağlanmıştır.

Proje Çeşitliliği

"Zamansız ve Yenilikçi Tasarımlar Yaratma Tutkumuzu Keşfedin"